Do Góry

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :

JUVENTUS ACADEMY RZESZÓW, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

CZYTAJ WIĘCEJ ...

JUVENTUS ACADEMY RZESZÓW, w którym podpisałem deklarację gry zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...], w celu uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich, w których udział bierze reprezentowany przeze mnie Klub.


Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

JUVENTUS ACADEMY RZESZÓW Kamil Zalewski


2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, jako osoby reprezentującej Klub, będą kluby zrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
5) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Administratora skutkować będzie brakiem możliwości reprezentowania barw Klubowych
8) Administrator zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych mu zadań